Všechny nabídky se způsoby doručení „Mobilní vstupenka“ nebo „Mobilní přenos“ musí být při vstupu na akci zobrazeny na mobilním zařízení. Tyto vstupenky nelze vytisknout. 


Jakmile budou vaše vstupenky doručeny nebo převedeny, obdržíte e-mail s pokyny, jak si je můžete zobrazit.


V tomto článku vás seznámíme s různými typy vstupenek. 


Mobilní vstupenka

Namísto tištěné kopie nebo PDF vstupenky je vstupenka uložena v telefonu. Často bude vypadat jako čtvercový čárový kód, nazývaný QR kód.


Mobilní vstupenku si otevřete v telefonu a u vstupu ji necháte naskenovat.


Po doručení vstupenek vám pošleme e-mail, kde si je budete moct zobrazit. 


Mobilní přenos

Tento typ vstupenek nenajdete v aplikaci StubHub International. Některé týmy nebo místa mají své vlastní mobilní aplikace, přes které vstupenky obdržíte. Také může jít o primární aplikaci. Jindy budete muset mít vstupenky v mobilní aplikaci Wallet (například v případě Realu Madrid).


Máme tři typy vstupenek pro mobilní přenos, ale pouze dva z nich jsou považovány za URL vstupenky. O jaké jde:

Externí mobilní přenos

Tyto vstupenky jsou převedeny prostřednictvím aplikace/platformy třetí strany, která nepatří společnosti StubHub International. 


Jakmile jsou vstupenky doručeny, obdržíte dva e-maily: 

  • Z aplikace/platformy třetí strany, která potvrdí převod vstupenek a vysvětlí kroky k jejich přijetí.
  • Od StubHub International s potvrzením od doručení vstupenek. Pamatujte, že vstupenky nejsou uloženy na naší platformě. 


URL 

Může to být:

  • Samostatná adresa URL / token – prodejce zaregistruje jeden jediný odkaz (URL) pro všechny vstupenky v rámci tohoto prodeje.
  • Jedno místo, jeden odkaz (URL) – prodejce zaregistruje na naší platformě jeden odkaz (URL) pro každou prodanou vstupenku (jeden odkaz na každé místo). 


Jakmile budou vstupenky doručeny, obdržíte e-mail s potvrzením a budete přesměrováni na odkaz, který prodávající zaregistroval.