1. Otwórz menu Moje bilety widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Oferty z menu rozwijanego
3. Znajdź ofertę, którą chcesz zduplikować
4. Kliknij przycisk „+”

Duplikowanie oferty jest pomocne, gdy chcesz sprzedać inne bilety na to samo wydarzenie, ponieważ nie musisz tworzyć nowej oferty od początku.

Po zduplikowaniu oferty możesz edytować jej szczegóły.