1. Otevřete nabídku Moje vstupenky v záhlaví stránky.
2. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Nabídky.
3. Najděte nabídku, kterou chcete upravit.

Nabídky lze upravit několika způsoby:

Můžete změnit platbu. Částku lze upravit tolikrát, kolikrát potřebujete.
Je možné změnit informace o místě. Podívejte se na mapu akce ve službě StubHub, abyste si mohli ověřit, že zadáte správné informace.
Můžete upravit počet vstupenek.
Je možné nahrát elektronické nebo PDF vstupenky.
Můžete nabídku deaktivovat.
Lze ji také odstranit.


Provedené změny se nebudou vztahovat na vstupenky, které již v rámci nabídky byly zakoupeny. Úpravy budou platit pro všechny vstupenky, které se neprodaly.