Elektronické vstupenky jsou dostupné nejpozději na konci dne uvedeného v potvrzovacím e-mailu a zobrazeného před dokončením prodeje.

Stačí si je vytisknout a předložit až v den konání akce.