1. Otevřete nabídku Moje vstupenky v záhlaví stránky.
2. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Nabídky.
3. Najděte nabídku, kterou chcete duplikovat.
4. Klikněte na tlačítko +.

Duplikace nabídky se může hodit tehdy, kdy chcete prodat jiné lístky na stejnou akci – nebudete muset celým procesem procházet znovu. Informace v duplikované nabídce pak můžete podle potřeby upravit.